Vangshallen

Vangshallen

Med full handballbane, klatrevegg, amfi, tribune og festsal er Vangshallen ein nybygd motor i det aktive fritidstilbodet i Vang. 

Vil du leige heile eller delar av Vangshallen ein kveld eller ei helg? 

Send dette til Vang kommune, og du får svar på søknaden nokre dagar seinare. 

Vang klatreklubb har mykje aktivitet i klatreveggen. Møt opp på faste klatrekveldar og meld gjerne inn ynskje om brattkortkurs på  facebooksida til klubben.

Bildegalleri
Vangshallen

Fleirbrukshall med handballstorkelik opna i Vang februar 2017. Klatrevegg, konsertamfi, tribunar, stor foaje, speglsal, symjehall m.m.