Tveitamoen

  Oversikt
  • Området ved Tveitamoen ligg heilt innpå E–16
Tveitamoen

Midt mellom Tveit og Kvismoen er det regulert ut eit nytt næringsareal i skogsterreng tett innpå E-16. 

NB: Området er føreslege regulert i kommuneplanen som vert vedteke før jul, det kan framleis koma endringar

Harde fakta

Adresse
Tveitamoen
2973 Ryfoss

Eigar
Kristoffer Kvien
Mob: 952 34 382

Nøkkelinfo

  • Nytt område
  • Nært E-16

Sjå området i kartet (BN 11)
NB: Tek noko tid å laste

Tyinstølen TuristhytteTyinstølsvegen 1, 2985 Tyinkrysset
Stor låve med fire etasjerTyinvegen 3577, 2973 RYFOSS
TyinTyin, 2977 Tyinkrysset
Fossevang hotell2973 Ryfoss