Bustad til sals: Ryfoss barnehage

  Oversikt
Ryfoss Barnehage

Sentralt i byggjefeltet i Ryfoss er no den gamle barnehagen ute for sal. 

Her er kort veg til alle servicetilbod og gode naboar. Kommunen er seljar og opnar for omregulering til både bustad eller næring om ynskeleg. 

Meir på Finn.no.

Harde fakta

Adresse
Føssesvingen 44
2973 Ryfoss

Meglar
Eiendomsadvokaten Valdres AS
Ragna Bagn
TLF: 61365670
E-post: ragbang@fagernesadvokat.no

Nøkkelinfo

  • Sentralt i Ryfoss
  • Høve for omregulering
  • 3212  tomt

Pris 

2 600 000,–

Meir på Finn.no.

Fleire bustader til sals

Tyinvegen 4473 – «Neset»Tyinvegen 4473, 2975 Vang i Valdres
Næringslokale og leilegheit i RyfossRyfossvegen 92 A, 2973 Ryfoss
Einebustad på NesetTyinvegen 4482, 2975 Vang i Valdres