Hensåsen – få ledige

  Oversikt
  • Du har full oversikt over Grindadn, 1724 moh., og resten av Vang frå dei nye tomtene.
  • Utteikning av det romslege feltet. Store tomter og særs gode soltilhøve. Trykk på biletet for å sjå det større.
  • Grindadn, 1724 moh. er midt i glaninga frå tomtene.
  • Utsyn frå det nye byggefeltet på Åsvang.
Hensåsvegen 300

Eit felt med totalt elleve tomter på 2–2,5 mål er no lagt ut for sal på Åsvang. Utsikt og soltilhøve er av aller beste slag. Fleire tomter er seld med byggestart i 2017 og berre to tomter står utan interessentar.  

I tillegg er storleiken på tomtene såpass romsleg at her er plass til både anneks og kjøkkenhage. Tomtane ligg sørvendt i eit område rett vest for kyrkja på Hensåsen.

Med i tomteprisen er veg, vatn, straum, avløp og fiber. Påkoplingsavgift på vatn og avløp til kommunen kjem i tillegg. 

Leikeområdet er allereie opparbeida i området, etter at arkitektstudentar frå NTNU sette opp «Leikegøta» våren 2017.

Harde fakta

Adresse
Hensåsvegen 300
2975 Vang i Valdres 

Seljarar
Nils Harald Heen (Tomt 1–9) 
Tlf: 90932957
E-post: nils.harald.heen@gmail.com  

Andris Ødegården (Tomt 10 og 11) 
Tlf: 97019484

Nøkkelinfo

  • Tomter: 2–2,5 mål
  • Antal tomter: 11 (få ledige)

Pris

500.000,– 

KrøsvølhaugadnHelinvegen, 2975 Vang i Valdres
Tyinkrysset2985 Tyinkrysset
Byggjefeltet på BøaflataBøaflata, 2975 Vang i Valdres
Byggjefeltet «Steintræet»Steintræet, 2975 Vang i Valdres