Krøsvølhaugadn

  Oversikt
  • Gode soltilhøve med majestetiske Grindafjell i bakgrunnen.
  • Frodig med flott utsyn er to stikkord for Krøsvøllhaugadn.
  • Tomteområdet er småkupert.
  • Grunneigar Øyvind Leine Thune og familien er no ferdige med sitt eige hus som er fyrste hust i Krøsvøllhaugadn-feltet.
  • Mot søraust ligg Hugakøllen.
  • Her er tomtane teikna ut av arkitekt. Helinvegen går nedanfor. Grått er ny veg, gult er nye tomter.
Krøsvølhaugadn

Langs Helinvegen i Vang sentrum er det to utsiktstomter med infrastruktur fram til tomtegrensa for sal. Her har du kort veg til skule, barnehage, butikk og alle andre servicetilbod i sentrum. Samstundes er du tett innpå natur, skiløype og høgfjell. 

Som ein bonus til fyrste tomtekjøpar i Krøsvøhaugadn spanderar og grunneigar eit gåvekort på kr. 20 000 hjå Montér Kvismo.  

Grunneigar Øyvind Leine Thune med familie har sjølv bygd hus i feltet som står ferdig sumaren 2017.

 

Harde fakta

Adresse
Helinvegen
2975 Vang i Valdres

Eigar
Øyvind Leine Thune
Tlf: 977 52 887
E–post: oyvindthune@hotmail.com

Nøkkelinfo

  • Tomt: ca 1500 m²
  • Rett ved vinterbrøyta veg
  • Veg og straum til tomtegrense 
  • Utsyn og gode soltilhøve

Pris

Kr. 300 000,-

Byggjefeltet «Steintræet»Steintræet, 2975 Vang i Valdres
Tyinkrysset2985 Tyinkrysset
Bustadfelt i ØyeVennisvegen 1789, 2977 Øye
Bustadtomt Vang sentrumHelinvegen