Bustad til sals: Hovrud øvre

  Oversikt
Hovrud øvre

Gard på vestsida i Slidre ute for sal! Inn-og utmark både nede i bygda og oppe på stlølen.

Meir info på Finn.no.

Harde fakta

Adresse
Hansegardsvegen 45
2960 Røn

Seljar

Advokat Gjermund Kalnes
Tlf: 976 77 802

Nøkkelinfo

  • 648 100 m2
  • Støl
  • Regulerte tomter

Meir info på Finn.no.

Fleire bustader til sals

Bustadbruk i Ellestadbygda (30/13)Ellestadvegen 197, 2967 Lomen
Eikra/Helle Nedre (107/4)Skjeftisvegen 41, 2973 Ryfoss
Ringebu (80/9)Rønsvegen 425-429, 2960 Røn
Hus på tun i LiagardaneLiagardsvegen 52 2973 Ryfoss