Sykkel

Området kring Tyin–Filefjell byr på både enkel og krevjande stisykling. Foto: Ida Ask.

Sykkel

Gamle ferdselsvegar og eit godt utbygd nett at stigar gjer Vang til ei sykkelkommune med stor S. 

Sykkel er ikkje lenger berre sykkel. Nokre likar det bratt, andre likar det kjapt. Felles for alle greinene av sykling, er at du finn gode arenaer for det i Vang.

Stisykling

Lokale entusiastar er godt i gang med kartlegginga  av stisykling i kommunen, og tru det eller ei – dei er gode. Frå TurApp Vang anbefaler vi desse stigane for den som er glad i stiutfordringar på sykkelsetet:

Fjellsykling

Stølsvegnettet i Vang er såpass omfattande at sykling i storslått fjellterreng er lett å gjennomføre. Om vi skal trekkje fram nokre særleg gode alternativ er for eksempel strekket mellom Kyrkjestølen og Maristøga særs fint, sjølv om det til tider er meir stisykling enn fjellsykling. Det same er 1000-metern mellom Tyin og Årdal – her er det grusveg heile vegen. Den som vil prøve seg på langtur kan ta runda frå Vang til Eidsbugarden, båt over Bygdin og så sykkel tilbake via Raudalen og over Slettefjellet. På denne turen får du med deg både Jotunheimen og Vang på ein særs fin måte. Men turen er såpass lang at den med fordel kan delast opp på to dagar.

Bøflaten camping leiger ut syklar og stiller med skyssing om du treng det. 

Landeveg

Vegnettet i Vang byr på fleire moglegheiter for rundturar på landevegsykkel. Turen rundt Vangsmjøsa er den aller mest klassiske. Merk at det er nokre parti, både på denne turen og andre rundar, som ikkje har asfalt.

Utforsykling

Vang er ingen utprega utfordestinasjon, men nokre moglegheiter av det gode slaget finn du også her. I anlegget på Tyin–Filefjell er det gjort noko arbeid i området ved Tørrisheisen. Du kan vitje gruppa «Filefjell freeride» på facebook eller ta turen innom Intersport Filefjell og slå av ein prat med Leif Øyvind for å på veta meir om tilbodet der.

Andre stader i kommunen er det bil eller trilling opp som gjeld. Eit fjell som Hugakøllen er mogleg å sykle heilt frå toppen. Stigen mellom Tveitastølen og Tumleøygarden har fått både ei lita bru, samt nokre doseringar sumaren 2014. - Dette er kanskje beste utforstigen i kommunen, men det er framleis sti. Elles er det mogleg å køyre på Leirholshøgda og sykle bratt til Vennis via Knappen.

Bildegalleri