Utlyste stillingar no
03
jun
Stillingar i miljøtenesta
Vang kommune
Stillingar i miljøtenesta (10 stk)

Det er for tida fleire stillingar ledig i miljøtenesta i Vang.

Lund arbeids – og aktivitetssenter

50 % fast stilling som miljøarbeidar. Søkjarar med helsefagarbeidarutdanning vil bli prioritert. Krav om gode norskkunnskapar, gode samarbeidsevner, fleksibilitet, praktiske evner, og førarkort kl. B. Ynskjelig med førarkort for traktor (T) og bil med hengar (BE). Personleg eignaheit vil bli vektlagt. Menn vert oppmoda til å søke. Stillinga kan eventuelt kombinerast med anna stilling i kommunen.

Tilkallingsvikarar. Same kvalifikasjonar som over, men ikkje krav om fagbrev.

Bakkehaugen

100 % fast stilling som miljøterapeut. Relevant bachelorutdanning innan helse – og sosialfag er eit krav, fortrinnsvis vernepleiar. Stillinga har todelt turnus med 4 arbeidshelger på 12 veker. 10 års lønsansiennitet ved oppstart.

78,31 % vikariat kvilande natt, omrekna til 45,13 % lønsprosent. Fortrinnsvis helsefagarbeidar.

Grindatun

95,93 % fast stilling for helsefagarbeidar/omsorgsarbeidar.
20,48 % fast helgestilling
19,84 % fast helgestilling
12,83 % fast helgestilling
13,69 % fast helgestilling ved avlastning
Helgestillingar er fortrinnsvis for helsefagarbeidarar, men ufaglærte kan også søkje.

Vikarar i BPA ordning
Støttekontakt: 4 timar i veka på kveldstid. Ynskjeleg med jente/ungdom.

Sjå også ledige stillingar på korttid/heimetenesta og på langtid/Vangsheimen.

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon ved stillingar som krev helseutdanning.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

Korttid/Heimeteneste: Veronica tlf. 61 36 95 40
Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50
Langtid: Joanke tlf. 61 36 95 34

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding avstilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/335 sendast elektronisk gjennom heimesida vår www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist: Søndag 03.juni 2018

OPNE ANNONSE  

03
jun
Korttid/heimeteneste
Vang kommune
Korttid/heimeteneste (3 stk)

Det er for tida fleire stillingar ledig i korttid/heimeteneste i Vang.

15,20 % fast helgestilling med 5 helger på 12 veker.
15,41 % fast helgestilling med 5 helger på 12 veker.
Fortrinnsvis helsefagarbeidarar, men ufaglærte kan også søkje.

Dagsenter

40 % fast stilling for aktivitør eller fagarbeidar med erfaring frå miljøarbeid/aktivitetstilbod. Ledig frå 01.september 2018.

Sjå også ledige stillingar i Miljøtenesta og på Langtid/Vangsheimen.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon ved stillingar som krev helseutdanning.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

Korttid/Heimeteneste: Veronica tlf. 61 36 95 40
Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50
Langtid: Joanke tlf. 61 36 95 34

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding avstilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/335 sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist: Søndag 03.juni 2018

OPNE ANNONSE  

03
jun
Vangsheimen/langtid
Vang kommune
Vangsheimen/langtid

Det er for tida fleire stillingar ledig på Vangsheimen/langtid.

19,72 % fast helgestilling med 6 helger på 12 veker
18,08 % fast helgestilling med 5 helger på 12 veker
10 % fast helgestilling

Fortrinnsvis helsefagarbeidarar, men ufaglærte kan også søkje.

Sjå også ledige stillingar i Miljøtenesta og på korttid/heimetenesta.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon ved stillingar som krev helseutdanning.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

Korttid/Heimeteneste: Veronica tlf. 61 36 95 40
Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50
Langtid: Joanke tlf. 61 36 95 34

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding avstilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/335 sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist: Søndag 03.juni 2018

OPNE ANNONSE  

Jobbhistorikk: Så langt i år
01
mai
Verkstedleder/teknisk leder
Lage Gjevre AS / Mekonomen
Verkstedleder/teknisk leder

Lage Gjevre AS / Mekonomen Søker bilmekaniker som teknisk leder til vårt verksted i Vang i Valdres. Vi utfører service og reparasjoner på kjøretøy opp 7500kg og noe maskiner.

TEKNISK LEDER / VERKSTEDLEDER

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak bestå av:

 • Feilsøking, reparasjon og servicearbeid på kjøretøy opp til 7500 kg totalvekt
 • Utføre periodisk kjøretøykontroll
 • Småreparasjoner og ordinær service
 • Delebestillinger og noe varelager


Vi ønsker oss at du innehar følgende kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som bilmekaniker, og tilstrekkelig arbeidserfaring for teknisk leder.
 • Teknisk fagskole
 • Erfaring med feilsøking
 • Evne til å arbeide selvstendig 
 • Serviceinnstilt, resultat– og løsningsorientert og med god arbeidsmoral
 • Førerkort klasse B, C1/D1. 


For den rette personen tilbyr vi:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • En arbeidsplass med meget godt arbeidsmiljø.
 • Fleksibilitet og selvstyring.

Om Lage Gjevre AS «Maskinentreprenør med pondus». Som også driver bilverksted, rørleggerforretning, løypekjøring og andre anleggstjenester. Bedriften har sin hovednæring i Vang i Valdres. Vi er 9 ansatte i bedriften. Lage Gjevre AS er kjent for et særdeles godt og trivelig arbeidsmiljø. Bilverkstedet er tilknyttet verkstedkjeden Mekonomen.

Interesserte tar kontakt med Egil Karlsen tlf. 91101928. Send søknad til post@lagegjevre.no snarest

07
jan
Avdelingsleiar
Vang kommune
Avdelingsleiar Bufellesskap i miljøtenesta – Vikariat

Vang kommune har frå 01.april 2018 ledig eit 100 % vikariat som avdelingsleiar ved bufellesskap. Vikariatet går over eitt år, med moglegheit for forlenging. 

Avd.leiar arbeidar i turnus på 12 veker med 4 arbeidshelger i turnusperioda.

Arbeidsoppgåver:
 • Personalansvar for bufellesskapet, om lag 8 årsverk
 • Fagansvar for tenestane
 • Økonomiansvar for bufellesskapet
Kvalifikasjonskrav
 • 3 årig relevant helse – og sosialfaglig høgare utdanning, fortrinnsvis autorisert vernepleiar.
 • Erfaring frå arbeid med menneske med nedsett funksjonsevne og målretta miljøarbeid
 • Ynskjeleg med utdanning og erfaring innan administrasjon og leiing
 • Gode samarbeids - og kommunikasjonsevner
 • Har førarkort og disponerer bil
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftlig
 • Personlig eignaheit vil bli vektlagt

Stillinga krev politiattest.

Me tilbyr
 • Triveleg arbeidsmiljø, spennande utfordringar, og stor variasjon i arbeidsoppgåver.
 • Gode forsikrings – og pensjonsordningar.
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk.
 • Vang kommune nyttar nynorsk som målform.
 • Kommunen har personalbustader for leige.

Ved intern tilsetjing kan eventuell anna ledig stilling bli tilbydd søkjarane.

Nærare opplysning om stillinga får du ved å ringe leiar Miljøtenesta Elisabeth Hålien 61 36 95 50/ 99 09 00 13 eller Helse – og omsorgssjef Guro Råheim Kvam på telefon 61 36 95 33/ 99 09 11 87

Søknad og CV/attestar merka arkivsak nr 17/1080 sendast elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: Søndag 07.januar 2018

04
feb
Reinhaldar
Fondsbu turisthytte
Reinhaldar på Fondsbu

Fondsbu turisthytte ligg på Eidsbugarden i Jotunheimen i Vang kommune. Hytta er ein del av DNT-systemet og ein mykje brukt base for turar i Jotunheimen vinterstid. 

For vintersesongen 2018 fra 9. februar til 8. mai treng vi ein reinhaldar i full stilling.

Triveleg arbeidsmiljø og bustad på staden.

Fondsbu søkjer også kjøkkenassistent/servitør i full stilling for same periode.

Ta kontakt med vertinne Solbjørg Kvålshaugen for meir informasjon. 

Telefon: 970 74 218
E-post: post@fondsbu.no

Søknad sender du same plass. Tilsetjing fortløpande. 

04
feb
Kjøkkenassistent/servitør
Fondsbu turisthytte
Kjøkkenassistent/servitør

Fondsbu turisthytte ligg på Eidsbugarden i Jotunheimen i Vang kommune. Hytta er ein del av DNT-systemet og ein mykje brukt base for turar i Jotunheimen vinterstid. 

For vintersesongen 2018 fra 9. februar til 8. mai treng vi ein kjøkkenassistent/servitør i full stilling.

Triveleg arbeidsmiljø og bustad på staden.

Fondsbu søkjer også reinhaldar i full stilling for same periode.

Ta kontakt med vertinne Solbjørg Kvålshaugen for meir informasjon. 

Telefon: 970 74 218
E-post: post@fondsbu.no

Søknad sender du same plass. Tilsetjing fortløpande. 

04
feb
Kontorsjef byggjefirma
Jotun Bygg AS
Kontorsjef byggjefirma

JOTUN BYGG AS

Tyinvegen 4850
2975 Vang i Valdres 
E-post: geir@jotun-bygg.no
Tlf: 996 90 630

Jotun bygg søkjer snekker med fagbrev til 100 % stilling med hovudvekt på administrative oppgåver.

Sidan midt på nitti-talet har Jotun Bygg levert alt av tørmar– og betongarbeid til godt nøgde kundar på heile Austlandet. Hovudtyngda av arbeid er i Vang og dei nærliggande kommunane. Ordreboka er no full i lang tid framover, og selskapet søkjer etter ein pliktioppfyllande person med fagbrev som kan ta kontrollen på kontordelen av drifta. 

Om den rette personen dukkar opp, som ser langsiktig på livet i Vang, er det mogleg å verta medeigar i bedrifta etter kvart. 

Meir informasjon om bedrifta finn du på heimesidene http://jotun-bygg.no/ 

Arbeidsoppgåver
Rekning på anbud
Teikning, småskala
Fakturering
Lønnskjøring
Kundekontakt
«Å sjå på jobbar»
Dagleg kontorarbeid

Kvalifikasjonar
Meisterbrev (evt. fagbrev) og erfaring som snekkar
Grei datakunnskap 

Vi tilbyr
100% stilling
Eige kontor
Løn etter avtale
Hjelp med å finne bustad
Mogleg medeigarskap i bedrifta på sikt

For spørsmål kring stillinga, kontakt dagleg leiar Geir Morten Sveberg tlf: 996 90 630

Søknadsfrist 01.02.2018

Søknaden sender du til geir@jotun-bygg.no

04
feb
Seljar
Vang Auto-Service AS
Seljar

Med base i Vang leverer familiebedriften Vang Auto-Service bergingstenester, bergingsbilar, bergingspåbygg og anna utstyr til heile Noreg. Vi forhandlar også snøscooter, ATV og vannscooter og har vårt eige hengarmerkje Vangsgutadn.no. På Mjøsvang i Vang driv vi Bosch bilverkstad og YX bensinstasjon. Vi er ei bedrift i stadig vekst som no tel 36 tilsette.

Vi søkjer no etter ein dyktig seljar og marknadsførar for å styrke drifta ytterlegare. 

Arbeidsoppgåver
 • Salsretta arbeid for særleg snøscooter, ATV, vannscooter og hengjarmerket vårt
 • Drift og innhaldsproduksjon til nettside og sosiale medier
 • Overordna ansvar for all marknadsføring
Kvalifikasjonar
 • Relevant erfaring eller utdanning innan sal og marknadsføring
 • Interesse for foto, film og sosiale medium
 • Serviceinnstilt og samarbeidsvillig
 • Over 18 år
 • Stødig i norsk

Om du har spørsmål til stillinga, eller ynskjer å søkje, ta kontakt med:

Arve Wangensteen
Mobil: 975 23 044
Tlf: 61 36 75 00
arve@vangautoservice.no
http://vangautoservice.no/

Søknadsfrist: Så snart som mogleg. Søknadar vurderast fortløpande. 

04
feb
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Sjukepleiar

Vang kommune har no fleire ledige stillingar innan helse- og omsorgssektoren. Mellom anna:

100 % fast stilling for sjukepleiar i korttid/heimeteneste me 10 års lønsansiennitet ved oppstart.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon ved stillingar som krev helseutdanning.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.

Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

Korttid/Heimeteneste: Veronica tlf. 61 36 95 40
Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50
Langtid: Joanke tlf. 61 36 95 34

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.
Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/54 sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist søndag 04.februar 2018

04
feb
Helgestillingar i korttid/heimeteneste (2 stk)
Vang kommune
Helgestillingar i korttid/heimeteneste (2 stk)

Vang kommune har no fleire ledige stillingar innan helse- og omsorgssektoren. Mellom anna:

14,91 % fast helgestilling med 5 helger på 12 veker. Fortrinnsvis helsefagarbeidar  i korttid/heimeteneste.
15,02 % fast helgestilling med 4 helger på 12 veker. Fortrinnsvis helsefagarbeidar i korttid/heimeteneste.

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon ved stillingar som krev helseutdanning.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.

Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

Korttid/Heimeteneste: Veronica tlf. 61 36 95 40
Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50
Langtid: Joanke tlf. 61 36 95 34

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.
Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/54 sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist søndag 04.februar 2018

04
feb
Vernepleiar
Vang kommune
Vernepleiar

Vang kommune har no fleire ledige stillingar innan helse- og omsorgssektoren. Mellom anna:

100 % fast stilling for vernepleiar ved Bakkehaugen. 10 års lønsansiennitet ved oppstart.

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon ved stillingar som krev helseutdanning.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

Korttid/Heimeteneste: Veronica tlf. 61 36 95 40
Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50
Langtid: Joanke tlf. 61 36 95 34

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.
Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/54 sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist søndag 04.februar 2018

04
feb
Personleg assistent i 70 % engasjement
Vang kommune
Personleg assistent i 70 % engasjement

Vang kommune har no fleire ledige stillingar innan helse- og omsorgssektoren. Mellom anna:

Ca 70 % engasjement BPA. Brukarmedverknad ved tilsetting, moglegheit for fast stilling. 

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon ved stillingar som krev helseutdanning.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

Korttid/Heimeteneste: Veronica tlf. 61 36 95 40
Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50
Langtid: Joanke tlf. 61 36 95 34

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.
Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/54 sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist søndag 04.februar 2018

04
feb
Kvilande nattevakt i 76,88% stilling
Vang kommune
Kvilande nattevakt i 76,88% stilling

Vang kommune har no fleire ledige stillingar innan helse- og omsorgssektoren. Mellom anna:

76,88 % fast stilling kvilande natt, omrekna til 42,59 lønsprosent ved Bakkehaugen. Fortrinnsvis helsefagarbeidar. 

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon ved stillingar som krev helseutdanning.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

Korttid/Heimeteneste: Veronica tlf. 61 36 95 40
Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50
Langtid: Joanke tlf. 61 36 95 34

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.
Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/54 sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist søndag 04.februar 2018

04
feb
Kvilande nattevakt i 76,88% stilling (vikariat)
Vang kommune
Kvilande nattevakt i 76,88% stilling (vikariat)

Vang kommune har no fleire ledige stillingar innan helse- og omsorgssektoren. Mellom anna:

76,88 % vikariat kvilande natt, omrekna til 42,59 lønsprosent ved Bakkehaugen. Fortrinnsvis helsefagarbeidar. Moglegheit for fast tilsetjing.

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon ved stillingar som krev helseutdanning.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

Korttid/Heimeteneste: Veronica tlf. 61 36 95 40
Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50
Langtid: Joanke tlf. 61 36 95 34

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.
Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/54 sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist søndag 04.februar 2018

04
feb
Stillingar i miljøtenesta (4 stk)
Vang kommune
Stillingar i miljøtenesta (4 stk)

Vang kommune har no fleire ledige stillingar innan helse- og omsorgssektoren. Mellom anna:

 • 50 % vikariat ved Bakkehaugen for helsefagarbeidar frå april 2018
 • 13,69 % fast helgestilling ved avlasting, fortrinnsvis helsefagarbeidar
 • 12,83 % fast helgestilling ved Grindatun, fortrinnsvis helsefagarbeidar
 • Støttekontaktar
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon ved stillingar som krev helseutdanning.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

Korttid/Heimeteneste: Veronica tlf. 61 36 95 40
Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50
Langtid: Joanke tlf. 61 36 95 34

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.
Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/54 sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist søndag 04.februar 2018

04
feb
Tilkallingsvikarar Vangsheimen (2 stk)
Vang kommune
Tilkallingsvikarar Vangsheimen (2 stk)

Vang kommune har no fleire ledige stillingar innan helse- og omsorgssektoren. Mellom anna:

 • Tilkallingsvikar på helg ved langtidsavdelinga/Vangsheimen
 • Tilkallingsvikar kjøkken ved lagtidsavdelinga/Vangsheimen
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon ved stillingar som krev helseutdanning.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling.

Korttid/Heimeteneste: Veronica tlf. 61 36 95 40
Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50
Langtid: Joanke tlf. 61 36 95 34

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.
Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/54 sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist søndag 04.februar 2018

04
feb
Vikariat i Bufellesskap EMA
Ledig vikariat i Bufellesskap EMA
Ledig vikariat i Bufellesskap EMA

Vang kommune har ledig eit vikariat i ca 100 % stilling ved bufellesskap for einslige mindreårige flyktningar, frå snarast til og med 31.07.18.

Bufellesskapet driftast som ein vanlig heim for 6 bebuarar, og det er viktig med god omsorg og god tilrettelegging for ein aktiv og normal kvardag.
Bufellesskapet disponera eigen bil.Personalet går i turnus med helgejobbing kvar tredje helg, og med kombinert kveldsvakt og kvilande nattevakt.

Me ynskjer at du som søkjar har
 • Utdanning og/eller erfaring innan omsorgsyrke, bufellesskap eller pedagogikk
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar
 • Relevant praksis
 • Førarkort

Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil bli vektlagt.

For stillinga

- Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
- Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
- Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillinga kan du få ved å kontakte leiar Erik Martinsen Dalåker tlf. 414 09 798

Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 18/61 sendast elektronisk gjennom heimesida  www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist søndag 04.februar 2018

04
feb
Gründerplass
1724
Gründerplass på Kontorfellesskapet 1724

Kreativt miljø og kunnskapsrike folk innan fleire bransjar er stikkord for gründer-tilbodet på Kontorfellsskapet 1724 i Vang sentrum. Er du i startgropa med bedrift stiller heile miljøet her opp for deg. 

Du får totalt 30 dagar gratis kontorleige over ein periode på inntil 3 månader, og tilgang på kompetanse om søknadar, marknadsføring, rekneskap og anna som omhandlar det å gå frå ide til å drive butikk. Næringsutviklar i Innovangsjon er også sjølvsagt på plass og hjelper til med smått og stort.

Tilbodet gjeld alle, om du nyleg har fått Vang som kommune, er fastbuande eller tilflyttar. Nytilflytta og arbeidssøkende har same tilbod som Gründer/startup.

Vi trur miljøet på 1724 vil vera til hjelp for deg som er ny i kommunen til å bli betre kjent med bedrifter og dei moglegheitene det kan gje.

Også i næringsparken på Synshagen er det høve for å leige kontorplass.

Kontakt dag@outtt.com for å melde interesse.

04
feb
Drivar turisthytte
Tyinstølen Turisthytte
Drivarar Tyinstølen turisthytte

Midt i sti– og løypenettet til Den Norske Turistforening ligg Tyinstølen Turisthytte.

Her er du langt til fjells, midt mellom Austlandet og Vestlandet med Jotunheimen mot nord og Skarvheimen mot sør, samstundes som det er vinterbrøyta veg forbi turisthytta.

Eigar Ola Strand ynskjer no å leige ut heile turisthytta. Dette er ein unik moglegheit for den som vil bu i ei fjellbygd, prøve seg som turistvert i høgfjellet og skape sin eigen arbeidsplass. Turisthytta egner seg godt for å ta i mot større grupper heile året gjennom.

Interessert? Ta kontakt med Ola Strand (post@tyinstolen.com/91844523)

Om det ikkje dukkar opp aktuelle drivarar, søker Strand etter potensielle arbeidsfolk til turisthytte, så ikkje nøl med å kontakte Ola.

04
feb
Kafemedarbeider
Mjøsvang kafe
Kafemedarbeider (vikariat, 60%)

Mjøsvang kafe ligg i sentrum av Vang og tilbyr veifarende og lokalbefolkning varm- og kaldretter av høg kvalitet.

Det er for tiden ledig vikariat som 60% kafemedarbeider.


Vi søker etter en kafemedarbeider som er
 • Interessert i mat og har kunnskap om mat
 • Strukturert og ryddig, positiv utstråling og godt humør
 • Fleksibel og stor arbeidskapasitet
 • Liker å jobbe i et til tider hektisk miljø og i team
 • MÅ beherske norsk
Stillingens arbeidsområde

 • Rengjøring av leiligheter
 • Jobbe på kjøkkenet – selvstendig og i team
 • Servere
Vi tilbyr
 • Opplæring
 • Pensjonsordning
 • En sosial, morsom og spennende arbeidsplass

Stillingen kan eventuelt deles i to.

Send din søknad til oss på post@mjosvang.no

 

04
feb
Mjøsvang kafe
Sumarhjelp kafe

Mjøsvang kafe ligg i sentrum av Vang og tilbyr veifarende og lokalbefolkning varm- og kaldretter av høg kvalitet.

Vi ser etter sommerhjelp som kokk i 100% stilling for juni-august.

Vi ønsker deg som har
 • Fagbrev som kokk eller erfaring fra yrket
 • Interesse for mat og mennesker
 • Beherske norsk og engelsk
 • Jobber godt under stress, selvstendig og har stor arbeidskapasitet
 • Positiv utstråling og godt humør
Vi tilbyr 
 • Opplæring
 • En sosial, morsom og spennende arbeidsplass
 • Stillingen innebærer skift på dag, kveld og helg.

Send din søknad til oss på post@mjosvang.no.

11
feb
Verkstadansvarleg
Ryfoss Betong AS
Verkstadansvarleg

Vi søker deg som vil være ansvarlig for vedlikehold og oppfølging av samtlige biler og maskinpark i selskapet.

Ønskede kvalifikasjoner
 • Bakgrunn som mekaniker og sjåfør på lastebil
 • Ansvarsfull og nøyaktig
 • Pliktoppfyllende
 • Ryddig og strukturert
 • Levere til avtalte frister
 • Personlige egenskaper vektlegges.

Arbeidssted: Hovedbase Hunkevika Fagernes

Vi tilbyr
 • Jobb i et solid privat selskap
 • Gode kollegaer
 • Selvstendig stilling, med et faglig godt team rundt deg i bedriften
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Store utviklingsmuligheter for deg
Om arbeidsgiveren

Ryfoss Betong AS er et selskap som driver produksjon av grusmaterialer, ferdigbetong, elementer og kommunalvarer av betong, samt handelsvarer i betong, plast og stål. En helhetlig produsent og leverandør - plattendekker, betongelementer og støttemur i betong.

Selskapet består av tre avdelinger. Vår beliggenhet er industriområdet Kvismo i Vang kommune, produksjon av ferdigbetong på Leira i Nord Aurdal kommune og ved metallverket Hydro Aluminium i Årdal kommune. Selskapets administrasjon ligger i Vang kommune. Selskapet har eget
vedlikeholdsverksted i Hunkevika på Fagernes.

Spørsmål om stillingen
Marianne B. Berge
Daglig leder
Tel: 907 54 260

Send din søknad til
post@ryfossbetong.no
Karianne B. Borchgrevink
Valdres Næringshage AS
Tel: 469 04 595

Søknadsfrist; 11.02.20181

27
feb
Avdelingsleiar Lund arbeids – og aktivitetssenter
Vang kommune
Avdelingsleiar Lund arbeids – og aktivitetssenter

Vang kommune har frå 01.april 2018 ledig ei 100 % fast stilling som avdelingsleiar ved Lund arbeids – og aktivitetssenter.

Lund er eit aktivitetssenter for ulike brukargrupper: Fysisk og psykisk funksjonshemma, arbeidstrening og språkpraksis, aktivitet / arbeidstrening for elevar i vidaregåande skule og andre som har behov for tilrettelagt aktivitet i kvardagen.
Lund har 4 VTA plassar (Varig tilrettelagt arbeid).

Hovudaktivitetane på Lund er vedproduksjon, catering og gartneridrift.

Avdelingsleiar Lund er organisert i miljøtenesta i Vang kommune. Avdelingsleiaren har økonomi, personal og fagansvar for avdelinga. Til stillinga ligg også direkte oppfølging av tilsette i VTA og øvrige brukarar, og eit tett samarbeid med Valdres Arbeidssenter AS.

Kvalifikasjonskrav
 • Helsefagarbeidar eller tilsvarande fagutdanning
 • Vidareutdanning i administrasjon og leiing
 • Leiarerfaring
 • Erfaring med målretta miljøarbeid, og arbeid med fysisk og psykisk funksjonshemma
 • Erfaring frå arbeid – og aktivitetstenestar
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Gode datakunnskapar
 • Førarkort klasse B
 • Førarkort klasse BE og T er eit føremonn, men ikkje eit krav

Me søkjer etter ein person som er fleksibel, målretta, kreativ, har gode samarbeidsevner, kan jobbe sjølvstendig, men og leie eit team. Personleg egnaheit vil bli vektlagt.

Stillinga krev politiattest.

Me tilbyr
 • Triveleg arbeidsmiljø, spennande utfordringar, og stor variasjon i arbeidsoppgåver.
 • Gode forsikrings – og pensjonsordningar.
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk.
 • Vang kommune nyttar nynorsk som målform.
 • Kommunen har personalbustader for leige.

Nærare opplysning om stillinga får du ved å ringe leiar Miljøtenesta Elisabeth Hålien 61 36 95 50/ 99 09 00 13 eller Helse – og omsorgssjef Guro Råheim Kvam på telefon 61 36 95 33/ 99 09 11 87

Søknad og CV/attestar merka arkivsak nr 18/122 sendast elektronisk via heimesida  www.vang.kommune.no

Søknadsfrist 27. februar.

11
mar
Sumarvikar
Vang kommune
Sumarvikarar 2018
Sommarvikarar/-hjelp 2018 

Vang kommune søkjer etter sommarvikarar i kommunen for sommaren 2018, i følgjande stillingar:

Etat for Landbruk/teknisk

Tek inn ungdommar til:

 • Enkelt gartnararbeid
 • Vedlikehald av bygningar mm.
 • Registrering av VA-anlegg
 • Bør ha fylt 16 år
 • Reinhald på ymse arbeidsplassar. Bør ha fylt 18 år og ha erfaring på området.
Etat for Oppvekst, kultur og integrering 
 • Kongevegsryddar – rydding og merking av kongevegtrasear.
 • Stiryddar – rydding og merking av turstignettet i Vang kommune.
 • Ryddar bør ha fylt 18 år, helst ha bilsertifikat, og erfaring med bruk av motorsag. Ungdom i aldersgruppa 16-18 år kan også søkje.
 • Klubbledar i sommarfritidsklubb for born. 4 dagar i veka i 4 veker, frå 25.juni. Må ha fylt 18 år. Krav om politiattest.
 • Turistvert/Kafémedarbeidar ved Klokkarhaugen for dei 2 siste vekene i juli.
Etat for Helse – og omsorg
 • Sjuke – og vernepleiarar, helsefagarbeidarar, heimehjelpar og assistentar innan Miljøtenesta, Vangsheimen og Heimetenesta.
 • Sommarvikarar på kjøkken og reinhald ved Vangsheimen

  Kvalifikasjonar
 • Bør ha fylt 18 år, men søkjarar frå 16 år kan vurderast
 • Norsk autorisasjon ved fagstillingar
 • Ynskjeleg med erfaring frå miljøteneste og/eller pleie – og omsorgstenesta, men ikkje eit krav
 • Personlig eignaheit vert vektlagt
 • For alle stillingane innan helse – og omsorg er det krav om politiattest


  ***
  Søknaden skal innehalde:
  1. Litt om din motivasjon for å søkje stillinga
  2. Kvar du ynskjer å arbeide, i prioritert rekkjefølgje
  3. Kva tidsrom du kan arbeide
  4. Har du førarkort for bil/traktor?
  5. Disponera du bil?
  6. Erfaring med bruk av motorsag (evnt. motorsagkurs) om det er relevant for stillinga

Om ynskjelig så kan nokre stillingar kombinerast. Er du interessert i å arbeide i fleire/ulike stillingar, er det fint om du skriv dette.

Generelt for stillingane

Studentar og ungdommar frå Vang vil bli prioritert. Vi krev gode kunnskapar i norsk. Tilsetjing skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Send søknad merka arkivsak nr. 18/124 elektronisk på heimesida vår

www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: Søndag 11.mars 2018

 

09
mar
Lærling Helsefagarbeidar
Vang kommune
Lærling Helsefagarbeidar

Vang kommune tek inn 1 lærling som helsefagarbeidar i Etat for Helse – og omsorg frå hausten 2018.

Vang kommune har lang erfaring med lærlingar, og har dyktige leiarar og veiledarar. Kommunen er også tilknytt Valdres opplæringskontor.

Elever som har bestått Vg1 og Vg2 innanfor fagområdet kan søkje.

Lærling blir mellombels tilsett for ein 2 – års periode. Tilsetting skjer elles på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Nærare opplysningar får du ved å kontakte leiar IHT Langtidsavdeling Joanke Tito på telefon 61 36 95 34, eller personalkonsulent Solfrid Jordalen på telefon 61 36 94 18

Me ber deg senda søknad m/attestar og vitnemål merka arkivsak nr. 18/126 på heimesida vår www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: Fredag 09.mars 2018

11
mar
Kokk ved Vangsheimen – vikariat
Vang kommune
Kokk ved Vangsheimen – vikariat

Vang kommune har ledig eit vikariat i 60,56 % stilling som kokk i tidsrommet mars 2018 tom 01.februar 2019.

Stillinga har arbeid 3 helger i ein 12 vekers turnus.

Me søkjer etter ein medarbeidar som har
 • Fagbrev som kokk/institusjonskokk er ynskjeleg. God realkompetanse kan vege opp for manglande utdanning
 • Erfaring innanfor fagområdet
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Relevant praksis
 • Gode norskkunnskapar
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Personlig eignaheit vil bli vektlagt
Me tilbyr
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk.
 • Kommunen har personalbustader for leige.

Nærare opplysning om stillinga får du ved å ringe leiar IHT Langtidsavdeling Joanke Tito på telefon 61 36 95 34.

Søknad og CV/attestar merka arkivsak nr 18/131 sendast elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: Søndag 11.mars 2018

31
mar
Fjellstuedrivere
Tyinkrysset Fjellstue
Fjellstuedrivere

Tyinkrysset Fjellstue er innfallsporten til Tyin-Filefjellområdet i Vang i Valdres. Fjellstua har Jotunheimen og fjellområdene i Sørnorge i umiddelbar nærhet.

Med beliggenhet midt mellom Oslo og Bergen langs E16 på ca. 874 m.o.h. er det et naturlig stoppested for veifarende og et glimrende utgangspunkt for fjellturer og opplevelser i flott natur både sommer og vinter.

Kunde- og aktivitetspotensialet er absolutt tilstede for den rette driveren. Tyinkrysset Fjellstue er nylig pusset opp og framstår innbydende og solid, med meget godt grunnlag.

Ved siden av fjellstuedrift ligger også booking for 40-60 enheter for Filefjell & Tyin alpin, Maristuen og Tyinkrysset fjellstue.

Vi tilbyr en fleksibel driftsavtale for driver/drivere med de rette egenskapene. Enten du kommer med familie, alene eller ønsker å samarbeide med andre, er du velkommen til å søke.

Her er muligheter for å bo på stedet om man ønsker det.

Søknad med CV sendes til eier Kenneth Tveit på e-post: Tveit.invest@gmail.com. Bruk også denne e-postadressen eller mobilnummer 90542134 for ytterligere informasjon.

Løpende søknadsprosess fram mot avtale.

18
mar
Kordirrigent og teiknelærar
Vang kulturskule/Vang kommune
Ledige stillingar i kulturskulen

Vang kommune har ledig frå 01.08.2018 følgjande ledige stillingar i Kulturskulen:

LÆRAR TEIKNING i 5,13 % stilling innan kunstverkstad. Undervisning ein time i veka. Stillinga krev politiattest.

DIRIGENT VANGSKORET i 10,26 % stilling. Vangskoret har som mål:

 • Å skape interesse for god korsong
 • Å arbeide for musikalsk utvikling
 • Å skape eit inkluderande og godt sosialt miljø
 • Å vera eit godt kulturtilbod i lokalmiljøet
 • Å utvikle gleda ved song saman med andre

Me søkjer ein dirigent som kan leie koret i arbeidet mot dette målet, og som også vil arbeide for rekruttering av yngre medlemmer.

Kvalifikasjonar:

 • Relevant 3 årig høgskuleutdanning
 • Søkjarar utan formalkompetanse, men med god realkompetanse kan vurderast
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig eignaheit vil bli vektlagt

Me tilbyr:

 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Nærare opplysningar om stillingane kan gjevast av kulturskulerektor Oddbjørn Skeie tlf. 61 36 94 23

Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor. Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no. Søknad skal merkast med arkivsak nr. 18/160.

Søknadsfrist: Søndag 18.mars 2018

 

 

 

 

31
mar
Sumarhjelp
Kyrkjestølen
Sumarhjelp Kyrkjestølen

Vil du være med og drive Kyrkjestølen?

Vi søker arbeidsvillig og omgjengelig person for sommersesongen 1. juni til 31. august.

Kyrkjestølen driver overnatting med 26 senger, kafe og kultur på Filefjell.

Varierte arbeidsoppgaver.

Mulighet for å bo på stedet.

For mer informasjon og søknad - kontakt driver Aagot Monsen (aagotmail@gmail.com // 905 38 433)

Fortløpende ansettelse

02
apr
Lærar
Vang kommune
Lærarstillingar ved Vang barne- og ungdomsskule

Frå skulestart hausten 2018 er det ledig fleire vikariat som lærar ved Vang barne – og ungdomsskule.

VBU er ein kombinert barne- og ungdomsskule med klassetrinn frå 1.-10. klasse. Skulen er fulldelt og har om lag 190 elevar. Satsingsområda ved skulen er «Lesing i alle fag» og«Vurdering for læring». Skulen er ny og moderne med flotte fasilitetar.

Vi søkjer lærarar som:
 • Er gode klasseleiarar
 • Er i stand til å skape positive relasjonar til elevar, foreldre og kollegaer.
 • Er innstilt på å medverke i skulen sitt utviklingsarbeid
 • Er innstilt på å medverke til eit godt skulemiljø
 • Har gode IKT ferdigheiter
Vi har behov for lærarar på dei fleste trinn, i dei fleste fag, med særleg vekt på desse faga
 • Spansk
 • Musikk
 • Valfag fysisk aktivitet og helse
 • Byrjaropplæring i norsk og matematikk
 • Eventuelle andre fagområde som måtte bli ledige
Me tilbyr
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Kommunen har personalbustadar for leige
 • Vang kommune nyttar nynorsk som målform

Spørsmål om stillingane kan rettast til rektor: Tor Nordaas tlf. 61 36 94 31/ 470 87 727

Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor. Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling.

Ved tilsetjing må ein leggje fram gyldig politiattest.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no. Søknad skal merkast med arkivsak nr. 18/176.

Søknadsfrist: Måndag 2.april 2018

18
mar
Reinhaldar
Vang kommune
Reinhaldar ved Vang barne- og ungdomsskule

Vang kommune har ledig vikariat i inntil 80 % stilling som reinhaldar ved Vang barne – og ungdomsskule, frå 3.april 2018 tom 30.september 2018 med moglegheit for forlenging. 

Vikariatet kan ved behov bli delt på fleire søkjarar.

Me søkjer etter medarbeidarar som har erfaring innan reinhald, og som har evne til å arbeide sjølvstendig og fleksibelt.

 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjon – og forsikringsvilkår
 • Gyldig politiattest må leverast ved tilsetjing

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida  www.vang.kommune.no . Merk søknad med arkivsak nr 18/177.

Søknadsfrist: Søndag 18.mars 2018

25
mar
Pedagogisk leiar
Vang kommune
Pedagogisk leiar (2 stk)

Vang kommune har to ledige vikariat som pedagogisk leiar i barnehagane frå hausten 2018, grunna ny bemanningsnorm for pedagogar.

Pedagogisk leiar i 80 % stilling ved Fredheim barnehage for barnehageåret 2018/19
Pedagogisk leiar i 100 % stilling ved Høre barnehage i perioda 01.08.2018 tom 31.12.18, med moglegheit for forlenging.

Kvalifikasjonar
 • Utdanning som barnehagelærar
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt

Mannlege barnehagelærarar vert oppmoda til å søkje.

Me tilbyr
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Kommunen har personalbustadar for leige
 • Vang kommune nyttar nynorsk som målform

Spørsmål om stillingane kan rettast til barnehagestyrar Yvonne Solemsli tlf. 61 36 94 22

Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor. Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling.  Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Merk søknad med arkivsak nr. 18/189

Søknadsfrist: Søndag 25.03.18

09
apr
Ringavløser
Vang avløysarlag SA
Ringavløser

Vang Avløysarlag er et sameie drevet av og for bønder. Vi ansetter og formidler avløsere til bonden sånn at han/hun kan få fri, enten til ferie/fritid, ekstrahjelp i travle perioder eller ved sykdom. Vi har det overordnede arbeidsgiver ansvaret, utbetaler lønninger, fører regnskapet, HMS, har sosiale sammenkomster for avløserne, forsikringer og hjelper bonden med skjemaveldet.

Vi har nå ledig inntil 60-100 % stilling som Ringavløser. Gårdene som nå trenger avløser driver primært med Melkeku og sau. Du må være selvstendig, kunne ta ansvar, trives med å jobbe alene, like å jobbe med dyr, og glad i å ta i et tak hvor det måtte trenges. Stillingen er meget variert og til tider fysisk krevende. Med alt fra skogsarbeid, gjerding, fjøsstell, hjelpe til i våronn/innhøsting, vedlikehold med mer. Generelt alt som må gjøres på en gård. I stillingen inngår det helgearbeid inntil annen hver helg, dagene er stortsett delt i to morgen og kveld.

Agronomutdannelse er en fordel, men erfaring fra melkeproduksjon og innsats teller minst like mye. Må kunne kjøre traktor og disponere egen bil.

Må kunne snakke norsk eller godt engelsk.

Vi tilbyr
 • Ordnede arbeidsforhold og lønn etter avtale.
 • Gode pensjon og forsikringsordninger.
 • Variert, trivelig og meningsfylt arbeid.
 • Hjelp til å finne bolig.
 • Stillingen er ledig omgående

For mer informasjon ta kontakt med daglig leder Ellen Bauer på mob: 45402797 eller mail: ellen@vangavloysarlag.no

Krav til kompetanse

Sertifikat Førerkort: Kl. BE (personbil/varebil og tilhenger), Førerkort: Kl. T (traktor)

VANG AVLØYSARLAG SA
Tyinvegen 4850 
Synshagen Næringspark 
2975 VANG I VALDRES 
Telefon: 45402797
E-post: ellen@vangavloysarlag.no
Web: www.vang-avloysarlag.no

09
apr
Landbruksvikar
Vang avløysarlag SA
Landbruksvikar

Vang Avløysarlag er et sameie drevet av og for bønder. Vi ansetter og formidler avløsere til bonden sånn at han/hun kan få fri, enten til ferie/fritid, ekstrahjelp i travle perioder eller ved sykdom. Vi har det overordnede arbeidsgiver ansvaret, utbetaler lønninger, fører regnskapet, HMS, har sosiale sammenkomster for avløserne, forsikringer og hjelper bonden med skjemaveldet.

Vi har nå ledig 50% stilling som Landbruksvikar. For rette vedkommende er det gode muligheter for å fylle opp inntil 50% som vanlig avløser. Slik at i praksis kan man få en 100% stilling.

Vi søker deg som
 • Er ansvarsbevisst, kan jobbe selvstendig og er fleksibel da en landbruksvikar blir tilkalt på kort varsel.
 • Har landbruksfaglig utdannelse, og gjerne erfaring fra avløseryrket (husdyr og melkeproduksjon). Praksis kan kompensere for manglende landbruksfaglig utdannelse
 • Kan kommunisere på norsk både skriftlig og muntlig. Kan kjøre traktor.
 • Du må ha sertifikat B og T eller BE og disponere egen bil.
Vi tilbyr
 • Ordnede arbeidsforhold og lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Variert, trivelig og meningsfylt arbeid.
 • Hjelp til å finne bolig.
 • Stillingen er ledig omgående

For mer informasjon ta kontakt med Daglig leder Ellen Bauer på mob: 45402797 eller via mail: ellen@vangavloysarlag.no

Krav til kompetanse

Sertifikat Førerkort: Kl. BE (personbil/varebil og tilhenger), Førerkort: Kl. T (traktor)

VANG AVLØYSARLAG SA
Tyinvegen 4850 
Synshagen Næringspark 
2975 VANG I VALDRES 
Telefon: 45402797
E-post: ellen@vangavloysarlag.no
Web: www.vang-avloysarlag.no

16
apr
Avløyser
Vang fellesfjøs AS
Avløser i mjølkesamdrift

Avløser søkes til melkesamdrift i Vang i Valdres.

Søker etter en positiv, selvstendig og ansvarsbevisst person, som har kunnskap om, og erfaring fra, melkeproduksjon. Vi har et fjøs med melkerobot og leverer ca. 500 000 liter melk i året.

Personen må ha noe teknisk innsikt, være fleksibel på arbeidstid og snakke flytende norsk. Opplæring vil bli gitt. Lønn etter avtale.

Mulighet for 50% stilling i samarbeid med to andre fjøs, hvorav ett lignende robotfjøs og ett moderne sauefjøs.

Søknad og spm. rettes til Eivind M. Ellingbø på tlf. 971 96 998 eller e-post eellingbo@yahoo.no.

Søknadsfrist 16. april.

01
apr
Sumarvikar i Valdres sparebank
Valdres sparebank
Sumarvikar i Valdres sparebank

Vi søker deg som er over 16 år og som kan jobbe i vår avdeling i Vang i perioden fra uke 25/26 til og med uke 32 i sommer. Du vil hovedsakelig jobbe i dagligbank og skranke, men kan få andre oppgaver ut fra dine kvalifikasjoner. Vi gir deg god opplæring!

Du er norskspråkelig, behersker engelsk og har god tallforståelse.

For meir info kontakt banksjef Arnfinn Helge Kvam. 

Telefon: 95245101
E-post: arnfinn.kvam@vangsparebank.no

01
mai
Kontorsjef
Jotun Bygg AS
Kontorsjef byggjefirma

JOTUN BYGG AS

Tyinvegen 4850
2975 Vang i Valdres 
E-post: geir@jotun-bygg.no
Tlf: 996 90 630

Jotun bygg søkjer snekker med fagbrev til 100 % stilling med hovudvekt på administrative oppgåver.

Sidan midt på nitti-talet har Jotun Bygg levert alt av tørmar– og betongarbeid til godt nøgde kundar på heile Austlandet. Hovudtyngda av arbeid er i Vang og dei nærliggande kommunane. Ordreboka er no full i lang tid framover, og selskapet søkjer etter ein pliktioppfyllande person med fagbrev som kan ta kontrollen på kontordelen av drifta. 

Om den rette personen dukkar opp, som ser langsiktig på livet i Vang, er det mogleg å verta medeigar i bedrifta etter kvart. 

Meir informasjon om bedrifta finn du på heimesidene http://jotun-bygg.no/ 

Arbeidsoppgåver
Rekning på anbud
Teikning, småskala
Fakturering
Lønnskjøring
Kundekontakt
«Å sjå på jobbar»
Dagleg kontorarbeid

Kvalifikasjonar
Meisterbrev (evt. fagbrev) og erfaring som snekkar
Grei datakunnskap 

Vi tilbyr
100% stilling
Eige kontor
Løn etter avtale
Hjelp med å finne bustad
Mogleg medeigarskap i bedrifta på sikt

For spørsmål kring stillinga, kontakt dagleg leiar Geir Morten Sveberg tlf: 996 90 630

Søknadsfrist: Snarast - tilsetting fortløpande.

Søknaden sender du til geir@jotun-bygg.no

 

28
apr
Distributør natt
Valdres Media AS
Distributør natt

Valdres Media AS er et datterselskap i GD-konsernet. Vi gir ut lokalavisa «Valdres» på Fagernes tre dager i uka: tirsdag, torsdag og lørdag. «Valdres» publiseres også på nett, mobil og iPad. Vi gir ut Valdresmagasinet seks ganger i året.

Distributør natt

Valdres Media AS er et datterselskap i GD-konsernet. Vi gir ut lokalavisa «Valdres» på Fagernes tre dager i uka: tirsdag, torsdag og lørdag. «Valdres» publiseres også på nett, mobil og iPad. Vi gir ut Valdresmagasinet seks ganger i året.

Valdres Media gjennomfører levering av aviser og magasiner ved kjøp av tjenester fra selvstendig næringsdrivende. Det er derfor en forutsetning at de som henvender seg som interessenter for ruten er selvstendig næringsdrivende, eller kan tenke seg å bli det.

Du må ha god orden, være punktlig og disponere egen bil som er egnet til formålet.

 • Ruten kjøres tirsdag, torsdag og lørdag.
 • Utgangspunkt for ruten er Fagernes.
 • Oppmøte på Fagernes kl. 03.00.
 • Tiden på ruten er for tiden 4 timer.
 • Det vil bli gitt grundig opplæring i ruten.
 • Det avtales fast pris per dag for oppdraget.

Du kan søke på stillingen på mail til: post@avisa-valdres.no

Spørsmål om rutene ring Svein på telefon 900 21 703.

Søknadsfrist: Snarest.

02
mai
Sekretariat for kontrollutvalgene i Valdres
Valdreskommunene
Sekretariat for kontrollutvalgene i Valdres

Kommunene i Valdres søker etter felles sekretariat for kontrollutvalgene.

Hver kommune har ett kontrollutvalg, som forestår løpende kontroll og tilsyn av kommunen på vegne av kommunestyret.

Kontrollutvalgets oppgaver er regulert av Kommuneloven § 77 og forskrift om kontrollutvalg i kommuner av 15.06.2004.

Sekretariatet skal bistå kontrollutvalget i arbeidet opp mot kommunen og opp mot kommunerevisjonen. Det søkes etter person med kunnskap om kommunal forvaltning, saksbehandling og offentlig rett.

Arbeidets omfang avhenger av aktivitetene i kontrollutvalga. Sekretariatsfunksjonen er basert på kjøp av tjenester og er timebasert. Arbeidsmengden er stipulert til omlag 500 timer per år fordelt på ca 25 møter.

Det søkes etter en aktiv og utadvendt person som kan jobbe selvstendig, har god kommunikasjonsevne og kan bidra til positiv utvikling av kommunene gjennom kontroll- og tilsynsarbeid, herunder å:

 • Stå for saksutredning, forberede og tilrettelegge saker som skal behandles fram til vedtak i kontrollutvalgene.
 • Bistå kontrollutvalgene med at nødvendig kontroll og tilsyn blir satt på dagsorden.
 • Ta ansvar for å planlegge kontrollutvalgets møter med innkalling og protokoller iht. kommunelovens saksbehandlingsregler, samt praktisk arrangement av møtene.
 • Delta i møtene og koordinere møteaktiviteten med kommunens revisor.
 • Håndtere kontrollutvalgenes arkiv
 • Vedkommende må beherske både bokmål og nynorsk.
 • Det er utarbeidet egen Oppdragsavtale for sekretariatet.

Ansatte i kommunene kan ikke være sekretariat for kontrollutvalgene og sekretariatet skal være uavhengig i forhold til administrasjon og revisjon. Med bakgrunn i nevnte ønsker vi å kjøpe tjenesten fra eksterne leverandører eller private aktører, og vi er interesserte å få oversendt et tilbud på utførelsen av tjenesten, med timesats (inklusiv kontorkostnader, internett, reise m.m.), samt CV til den som skal utføre oppdraget.

Konkurransegrunnlag og annen informasjon fås ved henvendelse til Reidar Schlytter på e-post reidar.schlytter@sor-aurdal.kommune.no eller Finn Helge Lyster på finn.helge.lyster@vestre-slidre.kommune.no.

Søknad/tilbud sendes de samme innen torsdag 02.05.2018.

Ta gjerne kontakt med k-utv lederen i en av kommunene i Valdres. Oversikt over disse finner du på hjemmesiden til Valdreskommunene eller at du tar direkte kontakt med Reidar Schlytter mobil 918 24 688 eller Finn Helge Lyster mobil 920 18 558 for mer informasjon.

Velkommen til en spennende utfordring

30
apr
Omvisar
Kyrkja i Vang
Omvisar i Øye stavkyrkje

Har du lyst på sommarjobb i flotte Øye stavkyrkje?

Vi treng omvisar i Øye stavkyrkje i skuleferien i sommar, fire dagar i veka, 6 timar pr dag.

Løna er god og du må meistre engelsk godt og gjerne tysk/fransk/spansk.

Du må vere over 16 år, - gjerne 18 -, like å ta kontakt med folk og ha sans for historie.

Vi treng og vikarar.

Ta kontakt med dagleg leiar i Kyrkjeleg fellesråd Guro Hovda om du er interessert eller har spørsmål. 

Tlf: 61 35 95 90

e-post: gh575@kirken.no

Tisetjing skjer fortløpande.

02
mai
Reinhaldar
Valdres sparebank
Reinhaldar hjå Valdres sparebank

Valdres Sparebank er en lokalbank med hovedkontor i Slidre, og avdelingskontor på Fagernes og i Vang.

Vi søker etter renholdsmedarbeider til vårt avdelingskontor i Vang. Det er snakk om ca 3 timer i uka. I sommerhalvåret inngår også plenslått. Det vil da dreie seg om inntil 6 timer i uka.

Kontakt arnfinn@valdressparebank.no / Mob 952 45 101 ved spørsmål om stillingen. 

 

07
mai
Tilsyn Torfinnsbu
DNT Oslo og Omegn
Tilsyn Torfinnsbu

DNT Oslo og Omegn er den største medlemsforeningen i DNT. Foreningen driver i alt 113 turisthytter, fordelt på 22 betjente, 52 selvbetjente og resten ubetjente hytter. 

Tilsyn Torfinnsbu

DNT Oslo og Omegn søker etter tilsyn på Torfinnsby selvbetjeningshytte i Jotunheimen. Arbeidete godtgjøres på timesbasis. Torfinnsbu har ca. 1500 overnattinger hvert år. 

DNT Oslo og Omegn søker etter en friluftsinteressert person med erfaring fra arbeid i fjellet og som kan indentifisere seg med DNT sine målsettinger og arbeid.

Det er en fordel med kjennskap til hyttedrift og du bør være imøtekommende og like å omgås mennesker.

Arbeidet består i
 • Generelle drift og tilsyn med hytta
 • Oppgjør/tømmiung av safe med innbetalinger for opphold på hytta
 • Transport itl og fra hytta med skuter og båt
 • Oppfølging av ved og proviantlager
 • Oppfølging av hyttevakter og dugnader
 • Rapportering til DNT Oslo og Omegn

Lønn godtgjøres pr. time. For øvrig gjelder Statens regulativer. 

Nærmere opplsyninger om stillingen kan rettes til inspektør driftsavdelingen Tor Martin Stenseng på tlf. 22822800.

Søknad merket «tilsyn Torfinnsbu» sendes DNT Oslo og Omegn, Postboks 7 sentrum, 0101 Oslo.

eller til e-post: post@dntoslo.no, innen 7. mai.

 

 

13
mai
Bedriftsrådgiver
Valdres Sparebank
Bedriftsrådgiver

Valdres Sparebank er den største lokalbanken i Valdres, og er et resultat av fusjonen mellom Vestre Slidre Sparebank og Vang Sparebank i 2017. Banken har 22 ansatte, i tillegg kommer datterselskapet Aktiv Valdres Eiendomskontor med 7 ansatte som eies sammen med en annen lokalbank. Vi tilbyr et bredt spekter av bank- og forsikringsprodukter, samt eiendomsmegling gjennom eiendomskontoret. 

Valdres Sparebank satser på kompetente rådgivere, og skal være en engasjert, verdiskapende og tilgjengelig bank for våre kunder. Vi tar et stort samfunnsansvar som lokalbank, og ønsker å være en bidragsyter for å skape et levende og inspirerende miljø i Valdres. Bank og finansbransjen opplever stadig raskere tempo og endringer, Valdres Sparebank har ambisjoner om å være fremtidens bank, og det er nå vi skaper den.

Valdres Sparebank er en av landets mest solide banker, og vi opplever en god vekst av nye kunder som setter pris på det å ha en fast rådgiver å forholde seg til.  Banken er en del av Eika alliansen gjennom sitt eierskap i Eika Gruppen AS med tilhørende datterselskap og Eika Boligkreditt.

Bedriftsrådgiver

Spennende vikariat som bedriftsrådgiver i Valdres Sparebank med arbeidssted Vang.

Vi søker nå en fremoverlent bedriftsrådgiver (vikariat) til vårt avdelingskontor i Vang som er klar for å bli med på en spennende og hektisk reise med Valdres Sparebank. Vi søker deg som evner å skape de gode kundeopplevelsene, glad i tall, god til å finne løsninger og videreutvikling av bedriftsmarkedet.

Arbeidsoppgaver
 • Resultatansvar for egen kundeportefølje
 • Bredderådgiver finans og skadeforsikring 
 • Holde seg løpende oppdatert innenfor de fag og emneområder som er nødvendig og relevant for stillingen
 • Jobbe aktivt opp mot både nye kunder og eksisterende portefølje
Vi ønsker oss deg som
 • Kan jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • Dyktig relasjonsbygger og lagspiller
 • Glad i tall og analytiske evner
 • Entusiastisk og engasjert 
 • Stor gjennomføringsevne
 • Proaktiv
 • God IKT-kompetanse

Øvrige oppgaver kan tillegges ut fra kvalifikasjoner

Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Gunstige pensjons-, låne og forsrikringsordninger
 • God opplæring innen fag og systemer
 •  Gode fagmiljøer

Oppstart senest 01.08.18 til 31.07.19. Jobben kan gi mulighet for fast arbeid etter endt vikariat.

Søknadsfrist 13. mai 2018.

Søknad og CV sendes til arnfinn@valdressparebank.no

Spørsmål til stillingen

For spørsmål om stillingen kan du ringe adm. banksjef Arnfinn Helge Kvam på mob. 952 45 101 eller send e-post til arnfinn@valdressparebank.no

20
mai
Kjøkkensjef og kokk (2 stk)
Bygdin fjellhotell
Kjøkkensjef og kokk (2 stk)

Er du både matglad og fjellglad? Er du Bygdins nye kjøkkensjef- eller kokk?

2 heltidsstillinger ledige for de rette personene!

Søknad merkes: Bygdin Fjellhotell Kjøkkensjef/Bygdin Fjellhotell Kokk
Søknad sendes på e-post: tor@bygdin.com / oxhovdas@gmail.com

Spørsmål om stillingene? Ta kontakt på e-post eller på tlf. 90170747 (Tor) eller 97594425 (Bente)

Søknadfrist: 20 mai 2018
Referanser må oppgis i søknaden

Historisk, sjarmerende og unik arbeidsplass søker deg!

Bygdin Fjellhotell søker deg som trives i storslått og høyt fjellandskap, er genuint opptatt av matkultur og historie, og som ser muligheter i lokale råvarer til å lage nye spennende retter av lokale råvarer av god kvalitet. Dine evner til samarbeid og entusiasme setter vi pris på. Velkommen til fjells i et unikt landskap til vårt historiske og sjarmerende hotell sammen med våre entusiastiske medarbeidere!

Bygdin brenner for å servere smakfull mat som står i stil med hotellets sjarmerende og unike atmosfære. Vi bruker kvalitetsråvarer fra lokale leverandører innen fisk, kjøtt og vilt og vet at hjemmelaget mat er best. Våre gjester fortjener smaksopplevelser som gjenspeiler den mektige utsikten til fjellområdene fra vår spisesal. Gjestene våre er de som er sultne etter å ha vært på korte og lengre turer i fjellheimen, de er unge og gamle fjellskifolk, bryllupsgjester, større bursdagslag, foreninger, og arrangementsdeltakere – samt en stadig større andel eventyrlystne og naturglade tilreisende fra utlandet i alle aldre. Vi har også bilturisten som vil spise litt eller mye, og ikke minst våre lokale innbyggere fra nærområdene som kommer til oss for å nyte en stemningsfull lunsj eller middag.

Som vår kjøkkensjef ønsker vi at du er en person som ser helheten mellom hotellet, landskapet og maten vi tilbyr, at du liker å tenke nytt og være med å utvikle spennende nye smakfulle opplevelser. For oss er det også viktig at du er faglig stolt, kan bidra godt innen samarbeid og kunnskapsdeling, er en god og trygg fagleder og at du passer inn i vår allerede humørfylte atmosfære.

Som vår kokk er det viktig at du jobber godt på lag med resten av vårt kjøkkenpersonale, jobber selvstendig og har stort engasjement for jobben og er fleksibel.

Vi legger ikke skjul på at vi kan ha travle dager i høysesongene der vi trenger personer med evner til å stå på, men vi har også roligere tider der vi kan bruke tiden til å utvikle nye konsepter og forberede for sesongene. Kunnskap om IK-mat er en selvfølge, god muntlig kjøkkenengelsk likeså.

Klikk under for flere detaljer om stillingene.

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post