Utlyste stillingar no
01
feb
Reinhaldar
Fondsbu turisthytte
Reinhaldar på Fondsbu

Fondsbu turisthytte ligg på Eidsbugarden i Jotunheimen i Vang kommune. Hytta er ein del av DNT-systemet og ein mykje brukt base for turar i Jotunheimen vinterstid. 

For vintersesongen 2018 fra 9. februar til 8. mai treng vi ein reinhaldar i full stilling.

Triveleg arbeidsmiljø og bustad på staden.

Fondsbu søkjer også kjøkkenassistent/servitør i full stilling for same periode.

Ta kontakt med vertinne Solbjørg Kvålshaugen for meir informasjon. 

Telefon: 970 74 218
E-post: post@fondsbu.no

Søknad sender du same plass. Tilsetjing fortløpande. 

OPNE ANNONSE  

30
jan
Kjøkkenassistent/servitør
Fondsbu turisthytte
Kjøkkenassistent/servitør

Fondsbu turisthytte ligg på Eidsbugarden i Jotunheimen i Vang kommune. Hytta er ein del av DNT-systemet og ein mykje brukt base for turar i Jotunheimen vinterstid. 

For vintersesongen 2018 fra 9. februar til 8. mai treng vi ein kjøkkenassistent/servitør i full stilling.

Triveleg arbeidsmiljø og bustad på staden.

Fondsbu søkjer også reinhaldar i full stilling for same periode.

Ta kontakt med vertinne Solbjørg Kvålshaugen for meir informasjon. 

Telefon: 970 74 218
E-post: post@fondsbu.no

Søknad sender du same plass. Tilsetjing fortløpande. 

OPNE ANNONSE  

Jobbhistorikk: Så langt i år
07
jan
Avdelingsleiar
Vang kommune
Avdelingsleiar Bufellesskap i miljøtenesta – Vikariat

Vang kommune har frå 01.april 2018 ledig eit 100 % vikariat som avdelingsleiar ved bufellesskap. Vikariatet går over eitt år, med moglegheit for forlenging. 

Avd.leiar arbeidar i turnus på 12 veker med 4 arbeidshelger i turnusperioda.

Arbeidsoppgåver:
 • Personalansvar for bufellesskapet, om lag 8 årsverk
 • Fagansvar for tenestane
 • Økonomiansvar for bufellesskapet
Kvalifikasjonskrav
 • 3 årig relevant helse – og sosialfaglig høgare utdanning, fortrinnsvis autorisert vernepleiar.
 • Erfaring frå arbeid med menneske med nedsett funksjonsevne og målretta miljøarbeid
 • Ynskjeleg med utdanning og erfaring innan administrasjon og leiing
 • Gode samarbeids - og kommunikasjonsevner
 • Har førarkort og disponerer bil
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftlig
 • Personlig eignaheit vil bli vektlagt

Stillinga krev politiattest.

Me tilbyr
 • Triveleg arbeidsmiljø, spennande utfordringar, og stor variasjon i arbeidsoppgåver.
 • Gode forsikrings – og pensjonsordningar.
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk.
 • Vang kommune nyttar nynorsk som målform.
 • Kommunen har personalbustader for leige.

Ved intern tilsetjing kan eventuell anna ledig stilling bli tilbydd søkjarane.

Nærare opplysning om stillinga får du ved å ringe leiar Miljøtenesta Elisabeth Hålien 61 36 95 50/ 99 09 00 13 eller Helse – og omsorgssjef Guro Råheim Kvam på telefon 61 36 95 33/ 99 09 11 87

Søknad og CV/attestar merka arkivsak nr 17/1080 sendast elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no

Søknadsfrist: Søndag 07.januar 2018

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post